10 måter å håndtere konflikter

  1. Sett deg inn i konflikten. Finn den virkelig kilden. Påse at du tar tak i det virkelig problemet.

   
  2. Finn rett sted og tid for å konfrontere konflikten. Ikke ta tak i promblemet når «følelsene» er for sterke.

   

  3. Personlige konflikter bør ikke håndteres i offentlighet

   

  4. Undersøk deg selv først. Noen ganger er problemet personlig for deg. Ikke legg skylden over på andre når du er kjernen til problemet.

   
  5. Sett deg inn i den andre part i konflikten. Vurder deres synspunkter.

   
  6. Ikke overreager. Ikke la følelsene styre deg. Hold deg til problemet.

   
  7. Ikke prat rundt konflikten, eller skjul det i falsk vennlighet. Noen ganger greier vi ikke å løse problemet fordi vi er redd for hvordan den andre personen vil takle det, og om vi vil såre den andres følelser. Prate «rundt grøten» vil ofte føre til enda større konflikter.

   
  8. Ikke la små uenigheter bli til store. Konfronter den andre part om det er tegn til at det kan utvikle seg. Mindre konflikter er alltid lettere å håndtere enn store.

   
  9. Vær bestemt, men forsiktig. Prøv å finne en balanse.

   
  10. Jobb mot en løsning. Ikke legg «teppe» over konflikten, men bruk den til å gjøre organisasjonen og relasjonene enda bedre

   
  Tilgi! Ikke søk hevn. Bedrifter med sunn/god kultur er flinke til å få gode ting ut av konflikter.

   

  Hvordan håndterer dere/du konflikter?

   

   

  /Henning

   

   

   Categories: Innovasjon