Typiske kjennetegn på de beste salgs- og markedsorganisasjonene.

  - Menneskene. Liker kundekontakt, innovative, konkurranseinnstinkt, åpne, ærlige, målorienterte og innovative.
  – Styrer og følger opp etter konkrete mål.
  – Jobber etter selskapets visjon og verdier, og synliggjøres. Ikke ord på papiret bare..
  – Kunden i fokus. Ikke bare sier de det, men viser det ved handling.
  – Konkurransepreget organisasjonsstruktur.
  – Alle salgs og markedsaktiviteter er integrert.
  – Markedsførerene belønnes på selgerenes, avdelingens eller bedriftens resultater. (Ca.70/30)
  – Salgs- og markedsstrategien er strategisk integrert.
  – Klart system for opplæring, oppfølging, trening og målstyring.
  – Flinke til å synliggjøre og belønne gode prestasjoner. Både kvalitativt og kvantitativt.
  – Innovative. Evner å se 2 , 5 og 10 år fremover.
  – Uansett markedsaktivitet har de en klar plan for hvordan de skal håndtere kunder som tar kontakt som et resultat av kampanjen.
  – Bruker reklame/mediabyråer som fokuserer på ROI. Som jobber etter klare mål. Kombinert med det er villige til å stå inne for målene i form av en bonus om mål oppnås/ev.ikke oppnås.
  – De beste lederene. En som er ansvarlig for både salg- og markedsføring. Må sees på som en enhet.
  – Sosialt. Frihet under ansvar.
  – Innser at nye medier/digitale medier krever enda større fokus på operative aktiviteter mot kunder og samarbeidspartnere.
  – Den gamle markedsføreren bak «kontorpulten» er byttet ut.
  – Den gamle råselgeren som ødelegger bedriftens rykte er byttet ut.

   

   

  Har jeg glemte noe? Ting som burde vært tilføyet?

   

  Henning

   

   

   Categories: Blogg, Innovasjon