Typiske kjennetegn på de beste salgs- og markedsorganisasjonene.

  - Menneskene. Liker kundekontakt, innovative, konkurranseinnstinkt, åpne, ærlige, målorienterte og innovative.
  - Styrer og følger opp etter konkrete mål.
  - Jobber etter selskapets visjon og verdier, og synliggjøres. Ikke ord på papiret bare..
  - Kunden i fokus. Ikke bare sier de det, men viser det ved handling.
  - Konkurransepreget organisasjonsstruktur.
  - Alle salgs og markedsaktiviteter er integrert.
  - Markedsførerene belønnes på selgerenes, avdelingens eller bedriftens resultater. (Ca.70/30)
  - Salgs- og markedsstrategien er strategisk integrert.
  - Klart system for opplæring, oppfølging, trening og målstyring.
  - Flinke til å synliggjøre og belønne gode prestasjoner. Både kvalitativt og kvantitativt.
  - Innovative. Evner å se 2 , 5 og 10 år fremover.
  - Uansett markedsaktivitet har de en klar plan for hvordan de skal håndtere kunder som tar kontakt som et resultat av kampanjen.
  - Bruker reklame/mediabyråer som fokuserer på ROI. Som jobber etter klare mål. Kombinert med det er villige til å stå inne for målene i form av en bonus om mål oppnås/ev.ikke oppnås.
  - De beste lederene. En som er ansvarlig for både salg- og markedsføring. Må sees på som en enhet.
  - Sosialt. Frihet under ansvar.
  - Innser at nye medier/digitale medier krever enda større fokus på operative aktiviteter mot kunder og samarbeidspartnere.
  - Den gamle markedsføreren bak «kontorpulten» er byttet ut.
  - Den gamle råselgeren som ødelegger bedriftens rykte er byttet ut.

   

   

  Har jeg glemte noe? Ting som burde vært tilføyet?

   

  Henning

   

   

   Categories: Blogg, Innovasjon