Typiske kjennetegn på de beste salgs- og markedsorganisasjonene.

- Menneskene. Liker kundekontakt, innovative, konkurranseinnstinkt, åpne, ærlige, målorienterte og innovative.
- Styrer og følger opp etter konkrete mål.
- Jobber etter selskapets visjon og verdier, og synliggjøres. Ikke ord på papiret bare..
- Kunden i fokus. Ikke bare sier de det, men viser det ved handling.
- Konkurransepreget organisasjonsstruktur.
- Alle salgs og markedsaktiviteter er integrert.
- Markedsførerene belønnes på selgerenes, avdelingens eller bedriftens resultater. (Ca.70/30)
- Salgs- og markedsstrategien er strategisk integrert.
- Klart system for opplæring, oppfølging, trening og målstyring.
- Flinke til å synliggjøre og belønne gode prestasjoner. Både kvalitativt og kvantitativt.
- Innovative. Evner å se 2 , 5 og 10 år fremover.
- Uansett markedsaktivitet har de en klar plan for hvordan de skal håndtere kunder som tar kontakt som et resultat av kampanjen.
- Bruker reklame/mediabyråer som fokuserer på ROI. Som jobber etter klare mål. Kombinert med det er villige til å stå inne for målene i form av en bonus om mål oppnås/ev.ikke oppnås.
- De beste lederene. En som er ansvarlig for både salg- og markedsføring. Må sees på som en enhet.
- Sosialt. Frihet under ansvar.
- Innser at nye medier/digitale medier krever enda større fokus på operative aktiviteter mot kunder og samarbeidspartnere.
- Den gamle markedsføreren bak «kontorpulten» er byttet ut.
- Den gamle råselgeren som ødelegger bedriftens rykte er byttet ut.

 

 

Har jeg glemte noe? Ting som burde vært tilføyet?

 

Henning

 

 

Categories: Blogg, Innovasjon