Hva bør mål/resultatsamtalen inneholde?

  En av salgssjefen sine viktigste oppgaver er å følge opp sine egne selgere.

  Er det noe som er sikkert, så er det at det slurves på dette området i de fleste bedrifter.

   

  En mål/resultatsamtale bør gjennomføres med hver enkelt selger helst ukentlig, men minst engang i mnd.

   
  Hva skal en slik samtale inneholde:

   
  1. Situasjonen generelt
  2. Resultatene for gruppen/teamet/selskapet/ Resultatene for selgeren individuelt
  3. Tiltak som selger skal sette inn for å oppnå målet
  4. Bidrag fra nærmeste leder (trening, sammøte, lytting el)
  5. Gjentagelse av mål og tiltak, og ny avtale for oppfølging neste uke.
  6. Ønske selgeren lykke til med ny uke

   
  Etter møtet skal det lages ett kort referat som selger/leder plikter å følge. Selger og leder skal stille godt forbredt til møtet.
  Møtet skal vare i ca 10 – 15 min.

   

  Markedsførerene bør også følges opp på nesten samme måten.

   

  /Henning

   

   

   Categories: Blogg, Innovasjon