Forretningsutvikling

Markedene globaliseres i rekordfart, og norske bedrifters konkurransegrunnlag er i kraftig endring. Konkurransen foregår ikke lengre bare innenfor landegrensene, men også på tvers.

Henning Aarsand Consult bistår bedrifter med å utvikle, effektivisere og modernisere eksisterende strategier for å stå best mulig rustet for fremtidens måte å drive bedrift.

Vi utvikler strategier utifra:

  • SITUASJONEN IDAG – Analyse og kartlegging av eksisterende drift (Økonomi, produkter, kompetanse, salg og marked)
  • MULIGHETER – Kartlegging av muligheter ved å involvere egen organisasjon og eksterne sammenlignbare aktører.
  • FREMTID – Sammenfatning og definering av strategiske og fremtidige målsetninger
  • PLAN – Konkret handlingsplan for når, hvor, hvem med klare målekriterier.

Henning Aarsand Consult samarbeider med bedrifter med kompetanse innen:

  • Strategiutvikling
  • Salgs- og markedsforståelse
  • Teknologiske nyvinninger
  • Forretningsforståelse
  • Konseptutvikling
  • Kampanjeaktivitet

Ta kontakt.